Úvodní stránka/Home
Struktura stránek/Sitemap

Překlady/Vertalingen CZ - NE (od cca/vanaf ca 1989)

T. Boučková Indianenloop přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1993
Z. Brabcová Ver van de boom přel./vert. Edgar de Bruin, Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1991
Gevallen přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1997
J. Hašek De lotgevallen van de brave soldaat Švejk přel./herziene vert. Roel Pieters, doslov/nawoord Kees Mercks; Uitg. Pegasus, Amsterdam 2001
I. Hercíková Hester of waar vrouwen blijven přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam 1996
D. Hodrová Stad der smarten. Het Olšany-rijk přel./vert. Edgar de Bruin; De Geus-Epo, Breda 1993
Poppen přel./vert. Edgar de Bruin; De Geus-Epo, Breda 1995
B. Hrabal De toverfluit přel./deels herziene, deels nieuwe vert. Kees Mercks; Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2002
Harlekijntjes miljoenen přel./vert. Kees Mercks; Uitg. Prometheus, Amsterdam 2005
Verpletterde schoonheid přel./herziene vert. Kees Mercks, obsahuje/omvat Zwaarbewaakte treinen, Al te luide
eenzaamheid
, Ik heb de koning van Engeland bediend, Adagio lamentoso;
Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2002
Verschoven zelfportret přel./herziene vert. Kees Mercks, obsahuje/omvat Trouwpartijen thuis, Vita nuova
a Kaalslag; Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 2000
E. Kriseová Wat er gebeurde in het gekkenhuis přel./vert. Hank Geerts; Prometheus, Amsterdam 1991
De gebroeders přel./vert. Hank Geerts; Prometheus, Amsterdam 1995
J. Křižan Stille pijn přel./herziene vert. Kees Mercks (Exercities); Uitg. Signum, Amsterdam 1999
M. Kundera De traagheid z francouzštiny přel./vert. uit Frans door Joop van Helmond; Uitg. Ambo, Baarn 1995
Identiteit z francouzštiny přel./vert. uit Frans door Martin de Haan; Uitg. Ambo, Amsterdam 1998
Onwetendheid z francouzštiny přel./vert. uit Frans door Martin de Haan; Uitg. Ambo, Amsterdam 2002
A. Lustig De reis van Katharina Horowitz přel./vert. Mieke Lindenburg; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1994
Het donker kent geen schaduw přel./vert. Mieke Lindenburg; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995
J. Putík De man met het scheermes přel./vert. Hank Geerts, de Prom, Baarn 1994
K. Sidon Droom van mijn vader přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1993
Droom van mijzelf přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1994
M.M. Šimečka Het jaar van de kikker přel./vert. Hank Geerts; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1999
J. Škvorecký De ingenieur van de menselijke ziel přel./vert. Edgar de Bruin, Kees Mercks, Katka Kolmas a další/e.a., Uitg. Bert Bakker, Amsterdam 1989
De lafaards přel./vert. Edgar de Bruin; Ambo, Baarn 1992
De zevenarmige kandelaar přel./vert. Edgar de Bruin; Ambo, Baarn 1992
Scherzo capriccioso přel./vert. Edgar de Bruin; Ambo/Anthos, Baarn 2004
J. Topol Nachtwerk přel./vert. Edgar de Bruin, Uitg. Ambo, Amsterdam 2003
M. Urban De wraak van de bouwmeesters přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Ambo/Anthos, Amsterdam 2002
M. Viewegh Te gekke jaren přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995
De opvoeding van Boheemse meisjes přel./vert. Edgar de Bruin, Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1996
Het reisgezelschap přel./vert. Edgar de Bruin; Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1999

 

 • POEZIE/POËZIE:

   výběr moderních básníků/diverse moderne dichters Regenboog aan de Vltava Uitgave Point 33, Meerbeke-Ninove 1994
   výběr moderních básníků/diverse moderne dichters Steen in september přel./vert. Kees Mercks, Uitg. Perdu, Amsterdam 1989

    

  • DIVADLO/TONEEL:

    V. Havel Largo desolato přel./vert. Kees Mercks, Sjoerd de Jong, Uitgave International Theatre Bookshop, Amsterdam 1987
    De verzoeking přel./vert. Kees Mercks, Sjoerd de Jong, Uitgave International Theatre Bookshop, Amsterdam 1992