Úvodní stránka/Home
Struktura stránek/Sitemap

Překlady/Vertalingen NE - CZ

(k/tot 3. 4. 2003)

sestavili/samengesteld door Olga Krijtová a/en Ruben Pellar

rejstřík překladatelů/lijst van vertalers ZDE/HIER

A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L      M      N      O      P      R      S      T      V      W      Z

 

A

ASPE, Pieter

Kvadratura pomsty/Vierkant van de wraak

přel. Petra Schürová; Praha, Mladá fronta 2002

Tajemství mladíkova hrobu/De kinderen van Chronos

přel. Petra Schürová; Praha, Cinemax 1998

nahoru/boven


B

BARNARD, Benno
Díra do světa/Het gat in de wereld

přel. Jana Irmannová; Praha, Český spisovatel 1997

BERGH, van Eysingha - ELIAS, Jeanette
Příběh malého Waltra Pieterse. Multatuli.

Praha, 1932. 874/2/s.

BERGH, van Eysinga, H. W. Ph. E. van den Věda a vědecký názor světový.

Přel. R.J.Vonka; Slaný, 1925.

Věda a vědecký názor světový. Tři přednášky: Věda, náboženství, umění.

přel. R.J.Vonka, 2. vydání; Slaný, Veleslavín 1925. 115 s.

BERNLEF, J., Zatmění mozku/Hersenschimmen

přel. Olga Krijtová; Praha, Ivo Železný 1996

BERTIN, Eddy C. Konec něčeho/Het einde van iets

přel. a úvod napsal Petr Podaný; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 4, s. 156 - 160.

BOMANS, Godfried
(1913) Požárník.

přel. Z. Bílková, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 218 - 220.

BOON, Louis Paul Stolování po vlámsku./uit Eten op z´n Vlaams.

přel. Jitka Růžičková-Hronová, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 32, 1987, č. 6, s. 211 - 221.

BOSMANS, Phil Květy štěstí zasaď sám./Bloemen van gelukmoet je zelf planten!

přel. Stanislav Štěpánek; Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998

BOUAZZA, Hafid Abdulláhovy nohy/De voeten van Abdullah

přel. Veronika Havlíková; Praha, Labyrint 2002

BRANDT CORSTIUS, Hugo Klíček./Het sleuteltje (NRC-Handelsblad).

přel. a úvod napsal Petr Podaný; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 4, s. 160 - 163.

BURGER, Sacha Héraios a pohár./Heraios en de Beker, 1970.

přel. Olga Krijtová; Praha, Svoboda 1973. 206, [3] s.

BUWALD, J. Vylosovaný statek při silnici. (div.hra)

přel. J.F. Khun; KDÚ P 11.388.

nahoru/boven


C

CAMPERT, Remco
Chmurova akce./Somberman´s actie, 1985.

přel. a úvod naps. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 32, 1987, č. 4, s. 92 - 131.

Exel Burnman./Exel Burnman.

přel. Jiří Elman a Vladimír Farský; Svět. literatuta, roč. 11, 1966, č. 5, s. 108 - 116.

Gangsterská slečna./Het gangstermeisje, 1965.

přel. Jiří Elman a Vladimír Farský.; Praha, Odeon 1968. 119, [3] s.

Stínohry lásky./Liefdes schijnbewegingen, 1963.

přel. Vladimír Farský; Svět. literatura, roč. 18, 1973, č. 6, s. 95 - 146.

Svatosvatě./uit Bij hoog en bij laag.

přel. Vladimír Farský; Svět. literatura, roč. 27, 1982, č. 6, s. 133 - 138.

CARMIGGELT, Simon
(1913) Člověk přece občas musí něco říct.

přel. H. Drbohlavová, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 211 - 212.

Přistižen.

přel. I. Drábová, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 212 - 214.

Psycho.

přel. M. Říhová, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 209 - 211.

Rembrandt.

přel. Z. Bílková, úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 208 - 209.

CLAES, Ernest

    (1885 - 1965)

Legenda o pražském jezulátku a sv. Václavu...

Praha 1940.

Syn po tátovi./Kobeke, 1933.

přel. Ella Kazdová; Praha, Melantrich 1936.

Syn po tátovi.

přel. L. Faltová; Praha 1936.

Syn po tátovi.

přel. L. Faltová, 2. vydání; Praha 1937.

Staré hodiny./De oude klok, 1947.

přel. Ella Kazdová; Praha, Vyšehrad 1972. 163, [3] s.

U nás v Sichemu./De heiligen van Sichem, 1931.

přel. Jan Pech; Praha, Lidová demokracie 1958.

Veselí občané sichemští./De Witte, 1920; Pastoor Campens zaliger, 1935.

přel. Lída Faltová; Praha, Evropský literární klub 1938.

Veselí občané sichemští.

přel. Lída Faltová, 2. vydání; Praha, Sfinx 1941. 290 s.

Veselí občané sichemští.

přel. Lída Faltová; Praha 1946.

Život Heřmana Coena./Het leven van Herman Coene 1925, 1930.

přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1941.

CLAUS, Hugo (1929) Cukr. (div. hra)/Suiker.

přel. Olga Krijtová; Praha, DILIA, 1974.

Enšpígl. (div hra)/Uilenspiegel 1965. (Premiéra v div. E.F.Buriana Praha 10.11.1976)

přel. Olga Krijtová; Praha, DILIA 1976.

Jitřní nevěsta. (div. hra)/Een bruid in de morgen, 1975.

přel. Jiří Husák; Praha, DILIA, 1988.

Metsiersové. In: Pět belgických novel./De Metsiers, 1950.

přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon Praha 1974.

Pas de deux. (div. hra)

přel. Olga Krijtová; Praha, DILIA 1977.

Úžas./De verwondering, 1962.

přel. Júlia Májeková; Bratislava, Slovenský spisovatel 1983.

CONSCIENCE, Hendrik

    (1812 - 1883)

Blouznění matčino./Wat eene moeder lijden kan, 1843.

1889.

Dřevěná Klára./Houten Clara, 1850.

přel. Karla Černá; Praha, V. Kotrba 1903.

Hugo van Craenhove a přítel jeho Abulfaragus./Hugo van Craenhove en zijn vriend Abulfaragus.

přel. V. Petrů; Praha, V. Kotrba 1890.

Chudý šlechtic./De arme edelman, 1851.

Brno 1896.

Lakomec. Obraz ze života. - Poklad Felixe Roobecka. Povídka. - Blouznění matčino. - Mladý Lékař. Povídka. - Soudní omyl. Povídka.

přel. J.P.Lhotecký; Praha 1888 - 1890.

Mladý lékař.

Přel. P. G. L.; Praha, Cyrillo-Methodějská knihtisk. (V. Kotrba.) 1890. 186 s.

Nepřítel člověka.

Praha 1904.

Obrazoborci antverpští./in´t wonderjaar 1566, 1837.

Plzeň 1884.

Selská vojna./De boerenkryg, 1853.

Praha 1884.

Siska van Roosemael.

přel. J.B. Malý; Praha.

Soudní omyl./Eene verwarde zaak, 1874.

přel. J.F. Lhotecký; Praha 1890.

Šebestián Gansendonck.

přel. V. Petrů; Praha b.r. (1885).

Věrná láska.

Praha 1908.

Volba srdce.

přel. J. Sojka; Praha 1894.

Výjevy ze života flámského.

Praha 1891.

V zemi zlata./Het goudland, 1862.

Praha 1884.

Zlaté ostruhy./De Leeuw van Vlaanderen, 1838.

přel. A. Číhal; Praha 1936.

COOLEN, Antoon

    (1897 - 1961)

Cizinec. (div. hra)/De Vreemdeling.

přel. Lída Faltová; Praha, Universum.

Dedina pri rieke.

přel. Júlia Májeková, verše přebásnil Viliam Turčány, 1. vydání; Bratislava, Slov. vyd. krás. liter. 1963. 371 s.

Dobrák vrah. In: SYMPOSION, sv. 114./De goede moordenaar, 1931.

přel. Lída Faltová; Praha, R. Škeřík 1939. 200 s.

Hospoda u nesváru./Herberg in ´t Misverstand, 1938.

přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1942.

Hospoda u nesváru.

přel. Lída Faltová, 2. vydání; Praha, Melantrich 1970. 239, [1] s.

Koruna života./De schone voleinding, 1932.

přel. Lída Faltová; Praha, Melantrich 1943.

Peerke strašpytel. Novely./Peerke dat manneke, 1926; Peerke, den Haas, 1935.

přel. Miroslav Drápal; Turnov 1948.

Rašelináři./Peelwerkers, 1930.

přel. Lída Faltová; Plzák 1946.

Romance z Brabantu. V: EPIKA sv. 8.

Přel. Lída Faltová; Praha 1937.

Temné světlo./Het donkere licht, 1929.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Plzák 1942.

Temné světlo.

Přel. R.J. Vonka. 2. vyd; Praha 1946.

Tři bratři./De drie gebroeders, 1936.

Přel. Lída Faltová; Praha, 1939.

Tři bratři.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha 1941.

Vesnický lékař. Ves u řeky. Tři bratři.

Přel. Lída Faltová; Praha 1942.

Vesnický lékař. Ves u řeky. Tři bratři./De drie gebroeders en Dorp aan de rivier, 1936 en 1934.

Přel. Lída Faltová. 1. vydání; Praha, Sfinx 1944.

Vesnický lékař. Tři bratři. Ves u řeky.

Přel. Lída Faltová. 4. vyd.; Praha 1946.

Vesnický lékař./De drie gebroeders a Dorp aan de rivier

přel. L. Faltová. 5. vyd.; Praha, Odeon 1968. 321, [3] s.

Ves u řeky./Dorp aan de rivier, 1934.

Přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1937.

Ves u řeky.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha 1940.

Ves u řeky.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd.; Praha 1941.

Vidiecky lekár./Dorp aan de rivier.

Přel. Júlia Májeková. Verše přebásnil Viliam Turčány; Bratislava, Tatran 1975. 398 s.

Z malého království./Uit het kleine rijk, 1939.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Mladá fronta 1948.

Zvonař. (div. hra)/De Klokkengieter.

Přel. Lída Faltová; Praha, Universum.

CORSARI, Willy

        (1897)

Neviditelný nepřítel./De man zonder uniform, 1933.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Svoboda 1974. 314, [2] s.

COUPERUS, Louis

    (1863 - 1923)

Co dávno odnesl čas./Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan, 1906.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon 1974. 220, [2] s.

Hora světla. (Heliogabal)./De berg van licht, 1905 - 6.

Přel. H. Kosterka; Praha, J.R. Vilímek 1922.

Knihy malých duší./De boecken der kleine zielen, 1901.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Svoboda 1975. 717 s.

O starých ľuďoch veci minulé./Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Tatran 1978. 258 s.

Osud./Noodlot, 1890.

Přel. Jar. Kamper; Praha, J.R. Vilímek 1896.

nahoru/boven


D

DAISNE, Johan

    (1912 - 1978)

Vlak setrvačnosti. V: Pět belgických novel./Trein der traagheid.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon 1974.

DEKKER, Eduard Douwes viz MULTATULI

 

DEKKER, Maurits

    (1896 - 1962)

Svět nemá čekárnu. (div. hra)/De wereld heeft geen wachtkamer. (Esp.:La mondo ne havas atendejon)

Z esperanta přel. Tomáš Pumpr; Praha, DILIA 1957.

DIEKMANN, Miep

        (1925)

Annejet má problémy./Iedereen doet maar. Stuivertje wisselen, 1974.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Mladá fronta 1978. 216, [2] s.

Annejet má problémy.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Mladá fronta 1986. 163 s.

Annejet to tak nenechá./Annejet wint de laatste ronde, 1956. Annejet laat het er niet bij zitten, 1957. Annejet knipt de kaartjes, 1958.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Lidové nakladatelství 1973. 262, [2] s.

Annejet zasahuje./Annejet stelt zich voor. Annejet helpt een handje, 1956.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Lidové nakladatelství 1972. 175, [1] s.

Čluny v Brakkeputu./De boten van Brakkeput, 1956.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Albatros 1970. 94, [2] s.

Jak se žení princové/Krik de prins die trouwen moest

překlad Olga Krijtová; Praha, Olympia 2000

Kuli kuli ťap./Wiele wiele stap. Stappe stappe step, 1978.

Přel. Olga Krijtová, verše přebásnil Pavel Šrut; Praha, Albatros 1983. 68 s.

Marijn medzi pirátmi./Marijn bij de Lorredraaiers, 1965

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Mladé letá 1978. 347 s.

Marijn u pirátů./Marijn bij de Lorredraaiers, 1965.

Přel. Stanislava Hřebíčková; Praha, Albatros 1971. 256, [2] s.

Padu je chlapík./Padu is gek.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Mladé letá 1978. 110 s.

Padu se nedá./Padu is gek.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Práce 1972. 83, [2] s.

Tajemný mužíček z mušle./Shon Karko, 1964.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Albatros 1979. 69, [2] s.

 

DOOLAARD, A. den

        (1901)

Bohovia sa vracajú./De goden gaan naar huis, 1967.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Slovenský spisovateľ 1974. 399 s.

Mont Blanc./De grote verwildering.

Přel. Lída Faltová; Praha 1937.

Orientexpres./Orient Express, 1934.

Přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1935.

Orientexpres.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha, ELK 1946.

Spoutaná voda./Het verjaagde water, 1953.

Přel. Lída Faltová; Praha, Lidová demokracie 1964. 417, [4] s.

DOORSELAER, Willy van Já se jmenuju Kaspar./Ik heet Kasper.

překlad Olga Krijtová; Praha, Albatros 1998

DRAGT, Tonke

        (1930)

Dopis pro krále/Brief voor de koning

překlad Jana Pellarová; Praha, Albatros 2000

Planoucí lesy Venuše./Torenhoog en mijlenbreed, 1969.

Přel. J. Červenková, K. Follová, J. Nepilová, H. Sýkorová; Praha, Svoboda 1979.

DEPAUW, Valére

        (1912)

Tavi, flámský lišák./Tavi, 1936.

Přel. Lída Faltová; Praha, Sfinx 1941.

nahoru/boven


E

EEDEN, Frederik van

    (1860 - 1932)

Bratři. (dram. báseň)/De gebroeders, 1894.

Přel. Miroslav Seifert; Praha, J. Otto 1934.

Hrdinná láska.

Přel. Miloš Seifert; Praha, J. Laichter 1919. 40 s.

Johannes Viator./Johannes Viator, 1892.

Přel. Miroslav Seifert; Praha Žižkov, Kamilla Neumannová 1919.

Malý krab a spravedlnost. Ve svazku Život.

Přel. Arnošt Procházka.

Malý Jeník./De kleine Johannes, 1887.

Přel. A. Procházka, Praha, Kamilla Neumannová-Krémová 1905.

Malý Jonák.

Nové vydání. Praha 1919.

Otevřený list skautům.

Praha 1911.

Otevřený list skautům.

Přel. M. Seifert; Praha 1922.

Radostný svět. Úvahy o člověku a lidské společnosti./Happy humanity 1912.

Přel. Miroslav Seifert; Praha 1922. 278 s.

Studie o snech./uit Sudies, 1890 - 1918.

Přel. Bohuslav Rovenský; Praha 1922.

Zázraky a mysticism v staré a nové době./in Studies, 1890 - 1918.

Přel. M. Seifert; Praha 1921.

EEKHOUT, Jan Hendrik

    (1900 - 1978)

Warden král./Warden, een koning, 1937.

Přel. J. Krejčiřík. 1. vyd.; Zlín, "Tisk" 1945.

EKEMA, D. Úsměv Eleonory./De Glimlach van Eleonora.

Přel. J. Elman a V. Farský; Praha, Naše vojsko 1968. 151, [1] s.

Znamení z onoho světa./Het teken van de Overkant.

Přel. V. Farský; Most, Dialog 1969. 147, [2] s.

ELSENDOORN, Jo Goliášův nos./De blaaspijpers van de Montelbaan, 1964.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Albatros 1976. 153, [3] s.

ELSSCHOT, Willem

    (1882 - 1960)

Bludička./Villa des roses, 1913. Lijmen, 1923. Kaas, 1933. Het been,1938. Het tankschip, 1942. Het dwaallicht, 1946.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Svoboda 1977. 396, [3] s.

Sýr - Vrabeček./Kaas, 1933, Tsjip, 1934.

Přel. Lída Faltová; Praha, Julius Albert 1936.

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ Chvála bláznivosti. EYSINGHA, H. W. Ph. E. van den Bergh van viz BERGH van Eysingha, H. W. Ph. E. van de

 

EYSSELSTEIJN, Bernhard van

        (1898)

Mezi Jižním křížem a Severkou./Tusschen Zuiderkruis en Poolster, 1936.

Přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1942.

Přistání z nouze. (div. hra)/De vliegende feeks.

Přel. Ant. Bernášek; Praha, Universum 1936.

Romance v f-dur.

Ze švédštiny přel. M. Lesná-Krausová. 1. vyd.; Praha 1946.

nahoru/boven


F

FABRICIUS, Johan

    (1882 - 1960)

Čest mladé dámy./De eer van een jonge vrouw. (V: De bruiden in het bad en andere duistere verhalen.)

Přel. Marta Nouzová a Jitka Hronová. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 27, 1982, č. 4, s. 126 - 138.

Dívka v modrém klobouku./Meisje met het blauwe hoedje, 1927.

Z angl. přel. J. Mach; Praha, Ústřední dělnic. knihkup. a nakl. 1933.

Hotel Vesuvio./Angl.: Hotel Vesuvius, 1945.

Přel. z angl. J. Mach; Praha, Fr. Borový 1948.

Italská trilogie. Jeli tudy komedianti. Melodie dálek. Tanec kolem šibenice./Komedianten trokken voorbij, 1931. Melodie der verten, 1932. De dans om de galg, 1934.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1933.

Italská trilogie.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1934.

Italská trilogie.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd. (v Odeonu 1.); Praha, Odeon 1973.

Jeli tudy komedianti.

Přel. Lída Faltová. 1. vyd.; Praha, Družstevní práce 1933.

Jeli tudy komedianti.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha, Družstevní práce 1936.

Jeli tudy komedianti.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd.; Praha, Družstevní práce 1941.

Klukovská hra./Jongenspel.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Mladá fronta 1984. 150 s.

Lvi hladově
jí v Neapoli./Leeuwen hongeren in Napels, 1934.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1934.

Melodie dálek.

Přel. Lída Faltová; Praha 1934.

Melodie dálek. Italská trilogie - díl 2.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd.; Praha 1942.

Nevěsty ve vaně./De bruiden in het bad. (V: De bruiden in het bad en andere duistere verhalen.)

Přel. Marta Nouzová a Jitka Hronová. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 27, 1982, č. 4, s. 106 - 126.

Noc nad Jávou./Angl.: Night over Java.

Z angl. přel. Hugo Běhounek; Praha, ELK 1946.

Ostrov démonů./Eiland der demonen, 1941.

Přel. Ella Kazdová; Praha 1947.

Otec neznámý. (div. hra)/Vader onbekend.

Přel. Ella Kazdová; Praha, DILIA 1975.

Pamatuješ, Joši?/Weet je nog, Joshi? 1966.

Přel. Ella Kazdová; Praha, Odeon 1969. 209, [2] s.

Plavčíci kapitána Bontekoea./De scheepsjongens van Bontekoe, 1924.

Přel. Lída Faltová; Praha 1935.

Plavčíci kapitána Bontekoea.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd.; Praha 1946.

Plavčíci kapitána Bontekoea.

Přel. Lída Faltová. 1. vyd.; Praha, SNDK 1958. 508 s.

Plavčíci kapitána Bontekoea.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd. ;Praha, SNDK 1966. 441, [5] s.

Plavčíci kapitána Bontekoea.

Přel. Lída Faltová. 3. vyd.; Praha, Albatros 1977. 456, [4] s.

Plavčíci kapitána Bontekoea./De scheepsjongens van Bontekoe, 1924.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Mladé letá 1975. 517 s.

Tanec kolem šibenice.

Přel. Lída Faltová; Praha 1936.

Tanec kolem šibenice. Italská trilogie - díl 3.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha 1942.

Tajný deník čínské císařovny./Wij TZ´e THsi, keizerin van China, 1968.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon 1971. 231, [1] s.

Tajný deník čínské císařovny.

Přel. Olga Krijtová. 2. vyd.; Praha, Odeon 1987. 269 s.

Tajemství starého venkovského sídla./Het geheim van het oude landhuis.

Přel. Stanislava Hřebíčková; Praha, Albatros 1972.

Tonek z Napoleonovy armády./Toontje Poland, een Alkmaarse jongen in de dagen van Napoleon.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Albatros 1981. 220 s.

Velký géz./De grote geus, 1949.

Přel. Milena Perglerová. Doslov Josef Polišenský; Praha, Odeon 1978.

Vzpomínky staré paruky./Herinneringen van een oude pruik, 1961.

Přel. Olga Krijtová. Doslov Jaroslav Pokorný; Praha, Odeon 1966. 326, [2] s.

Z dvojí krve./Halfbloed, 1946.

Přel. Milada Šimsová 1948. Doslov A. Humplík; Praha, Horizont.

FERDINANDUSSE, Rinus

        (1931)

Té noci měla fialový korzet./Zij droeg die nacht een paars corset, 1967.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Československý spisovatel 1969. 236, [2] s.

FRANK, Anne

    (1929 – 1945)

Deník

překlad Miroslav Drápal a Michaela Jacobsenová; Praha Triáda, 2004, 1. vyd., 264 s.

Deník Anne Frankové. 14. čevna 1942 - 1. srpna 1944./Het achterhuis, 1946.

Z něm autor. vyd. a z holand. orig. p G. Janouch; 1. vyd.řel. Praha, Melantrich 1956.

Deník Anne Frankové.

Přel. G. Janouch. 3. vyd.; Praha, SNDK 1966.

Deník Anny Frankové.

Přel. Mir. Drápal; Praha, Lidové noviny 1992.

Denník Anny Frankovej. 12. júna - 1. augusta 1944.

Z něm překladu přel. M. Valehrachová. 1. vyd.; Bratislava, Mladé letá 1960. 254 s.

FRANKE, Simon

        (1880)

Sarina./Njai Sarina.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Topič 1946.

FREEZER, Harriet

    (1911 - 1977)

Komplex obětavosti.

Přel. Z. Bílková. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 214 - 216.

Komplex špatného vkusu.

Přel. H.Drbohlavová. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 24, 1979, č. 2, s. 214 - 216.

nahoru/boven


G

GARMERS, Sonia

        (1933)

Milá královno, tímto vám posílám svou dceru./Lieve koningin

přel.J. Růžičková-Hronová; Světová literatura, roč. 34, č. 1989

Žít v úsměvu./Wonen in een glimlach, 1985.

Přel. Jitka Růžičková - Hronová; Praha, Mladá fronta 1988. 128 s.

GEESINK, Anton Mé judo./Mijn Judo.

Přel. Jiří Mašín; Praha, Olympia 1969.

GEEST, Klaas van der

    (1903 - 1964)

Plujeme do Indie./´t Sal waerachtigh wel gaen.

Praha 1946.

GERMONPREZ, Fred

        (1914)

Ďáblové z močálů./De Moerduivels, 1952.

Přel. Ladislav Heger. 1. vyd.; Praha, Lid. demokracie 1960. 150, [2] s.

Islandaisa se vrací./Iseland, Iseland, 1950.

Přel. J. Kružík; Praha, Lidová demokracie 1957. 180 s.

Korzár Jan Bart./Kaper Jan Bart, 1956.

Přel. Ladislav Heger. 1. vyd.; Praha, Lidová demokracie 1959, 150, [2] s.

Lidé ve stínu./Mensen in de schaduw, 1954.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1974. 94, [2] s.

Lupič Bakelandt./Dossier Bakelandt, 1964.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Vyšehrad 1986.

Manuel Gomez je nevinen./Laatste berichten, 1978.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1982. 156 s.

Soudce./De magistraat, 1969.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1972. 143, [1] s.

Stávka v Ráji./Hanen en kraaiepoten, 1961.

Přel. Milena Perglerová. 1. vyd.; Praha, Lid. demokracie 1964. 126, [2] s.

Tři hlavní hříchy./De derde hoofdzonde, 1958.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1979. 125, [2] s.

Žraloci na pobřeží./Haaien op de kust, 1973.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1975. 165, [2] s.

GEZELLE, Guido viz též: Vlámská lyrika

    (1830 - 1899)

Verše./Verzen.

Přel. Zdeněk Řezníček. Doslov Josef Florian; Kroměříž, Karel Kryl (Edice Magnificat) 1942.

Zlaté květy./Rijmsnoer. Gedichten-gezangen. Kleengedichtjes. Tijdkrans en Liederen.

Přel. J. Voborský; Praha, Družstvo Vlast 1918.

GILlIAMS, Maurice viz: Vlámská lyrika

 

GOODRICH, Frances - HACKETT, A. Deník Anny Frankové. (div. hra)

Přel. (z angl.) Ota Ornest; Praha, DILIA 1960. 132 l.

GRUNBERG, Arnon Modré pondělky./Blauwe maandagen.

překlad Veronika Havlíková; Praha, Aurora 1999

Statisté./Figuranten.

překlad Veronika Havlíková; Praha, Aurora 2000

GULIK, Robert van Císařova perla./Angl.: The Emperor´s Pearl.

Z angl. přel. Miroslav Žilina; Praha, Odeon 1971. 160 s.

Čínske vraždy v bludisku. Čínske vraždy klincom./Angl.: The Chinese Mare Murders. The Chinese Nail Murders.

Z angl. přel. Michal Breznický. Verše přel. Jan Kvapil; Bratislava, Pravda 1990. 423 s.

Lakový paraván. Červený pavilon./Angl.: The Lacquer Screen. The Red Pavilion.

Z angl. přel. Jarmila Samcová; Bratislava, Smena 1979. 281 s.

Pavilon se smuteční vrbou./Angl.: The Willow Pattern.

Z angl. přel. Zlata Černá. 1. vyd.; Praha, Odeon 1987. 179 s.

Prípad čínskeho zlata. Prípad čínskeho jazera.

Přel. Andrej Laurinc. 1. vyd.; Bratislava, Slov. spisovateľ 1991. 374 s.

Strašidelný kláštor. Motív vrbovej halúzky. Opica a tiger./Angl.: The Haunted Monastry. The Willow Pattern, The Monkey and the Tiger.

Z ang. přel. Ivan Krčméry; Bratislava, Slovenský spis. 1979. 339 s.

3x soudce Ti. Tykev a náhrdelník. Vražda v kantonu. Strašidelný klášter./Necklace and Calabash. Murder in Canton. The Haunded Monastery.

Z angl. přel. Dana Heroldová. 1. vyd.; Praha, Odeon 1974.

3x soudce Ti. Tykev a náhrdelník. Vražda v kantonu. Strašidelný klášter.

Z angl. přel. Dana Heroldová. 2. vyd.; Praha, Odeon 1990. 388 s.

3x život a skutky soudce Ti./Angl.: The Chinese Gold Murders. The Chinese Nail Murders.

Z angl. přel. Libuše Boháčková a Zlata Černá; Praha, Odeon 1982. 528 s.

3x život a skutky soudce Ti. Obsahuje: Záhada čínského zlata. Záhada čínského bludiště. Záhada čínského hřebíku./The Chinese Gold Murders. The Chinese Maye Murders. The Chinese Nail Murders.

Z angl. přel. Libuše Boháčková a Zlata Černá. 2. vyd.; Praha, Odeon 1984. 528 s.

nahoru/boven


H

HAASSE, Hella S. Páni cajových plantáží./Heren van de thee.

Přel. Petra Schürová; Brána, 2003. 221 stran.

HAMELINK, Jacques Vize města Glamorrhee./uit Visioenen van de stad Glamorrhee, 1974.

Přel. a úvod napsal Petr Podaný; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 4, s. 141 - 145.

´t HART, Maarten Hněv celého světa./Het woeden der gehele wereld.

přel. Jana Pellarová; Praha, Karolinum 2002

Muiderský zámek./Muiderslot.

Přel. a úvod napsala O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 31, 1986, č. 5, s. 150 - 161.

Nežádoucí plavba po moři./Ongewenste zeereis.

Přel. a úvod napsala O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 31, 1986, č. 5, s. 161 - 180.

HARTOG, Jan de

        (1914)

Ano, ano. (muzikál)/Angl.: The Fourposter.

Z angl. přel. Helena Králová; Brno.

Hledá se levá noha./Een linkerbeen gezocht.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd./Praha, Mladá fronta 1966. 156, [2] s.

Holandská sláva./Hollands Glorie, 1940.

Přel. M. Polívková; Praha 1947.

Kapitán./Angl.: The Captain.

Z angl. orig. přel. Bohuslav Kompis. Verše přebásnil Ján Majerník; Bratislava, Mladé letá 1973. 420 s.

Kapitán Harinx./The Capitain, 1967.

Z angl. přel. Jaroslav Chuchvalec a Libuše Burianová. 1. vyd.; Praha, Naše vojsko 1971. 285, [2] s.

Nemocnice./Het ziekenhuis, 1965.

Přel. J. Elman. 1. vyd.; Praha, Svoboda 1976. 284 s.

Plout musí námořník./Hollands Glorie.

Přel. Jiří Elman. 2. vyd. Doslov Olga Krijtová; Praha, Odeon 1972. 348, [4] s.

Postel s nebesy. (div. hra)/Angl.: The Fourposter./Ned.: Het hemelbed, 1943.

Z angl. přel. B. Becher; Praha, DILIA 1965. 71 l.

Posteľ s baldachýnom. V: Trikrát dvaja./Angl.: The Fourposter.

Z angl. orig. přel. Ján Trachta; Bratislava, Tatran 1966. 344 s. S. 115 - 221.

Runnerovy popěvky.

Přebásnil Vl. Thiele.

Thalassa./Thalassa, 1950.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Panorama 1983.

3x Gregory a Yvona./Ratten op de trap, 1937. Drie dode dwergen, 1938. De maagd en de moordenaar, 1939.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon 1968.

3 x Gregory a Yvona. Krysy na schodech. Tři mrtví trpaslíci. Panna a vrah.

Přel. Olga Krijtová. 2. vyd.; Praha, Odeon 1988. 410 s.

HEERESMA, Faber en Heere

Faber (1939-1969); Heere (1932)

Bonboniéra pre Belindu. Špeciálne po španielsky. Faber Haló, haló... ste to vy, Plotsky?/Bonbons voor Belinda, 1969. Bijzonder Spaans, 1969. Hallo, hallo... bent u daar, Plotsky? 1973.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Slovenský spisovateľ 1984. 440s.

HEIJERMANS, Herman

    (1864 - 1924)

Ahasver. (div. hra)/Ahasverus, 1893.

Přel. O. Fantl; Praha 1905.

Loď jménem Naděje./Op hoop van zegen, 1900.

Z něm. aut. překladu přel. a upravil Miloš Housa; Praha, DILIA 1973. 81 l.

Naděje./Op hoop van zegen, 1900.

Přel. O. Vetti; Praha 1902.

Na faře./Allerzielen, 1904.

Přel. F.V. Krejčí; Praha, Dělnická akademie 1909. 76 s.

Na faře.

Přel. O. Vetti. 2. vyd.; Praha, Dělnická akademie 1919.

HEMMERECHTS, Kristien Ctvrtek odpoledne. Pul páté./Donderdagmiddag. Halfvier.

Přel. Jana Pellarová-Irmanová; Eroika, Praha 2004, 236 stran.

HERREMAN, Raymond zie Vlámská lyrika

 

HERTOG, Ary den

    (1889 - 1950)

Ďáblovy modlitby. (div. hra)/Des Duivels Prentenboek.

Přel. Fr. Marek; Praha, Thalia.

Ženy do Jacarty./Vrouwen naar Jacarta, 1934.

Přel. Lída Faltová. 1. vyd.; Praha, ELK 1944. 256, [4] s.

Ženy do Jacarty.

Přel. Eva Štroblová; Bratislava, Pravda 1972. 315 s.

HICHTUM, Nienke van

    (1860 - 1939)

Uhuhu./Oehoehoe, 1899.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1939. 250, [4] s.

HOEKSTRA-KAPTEYN, Nelly Není stará jako mladá čili K dobročinnému účelu. (div. hra)/Voor een liefdadig doel.

Přel. J.F. Khun; Praha 1928.

HOTZ, F. B. Gladiátor./Gladiator. V: Dood weermiddel en andere verhalen, 1979.

Přel. a úvod naps. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 34, 1989, č. 3, s. 101 - 127.

Ženy vítězí./Vrouwen winnen. V: Dood weermiddel en andere verhalen, 1979.

Přel. a úvod naps. Olga Krijtová; Svět. literatura. roč. 34, 1989, č. 3, s. 101 - 127.

HUIZINGA, Johan

    (1872 - 1980)

Homo ludens./Homo ludens, 1938.

Z něm. přel. Jaroslav Vácha. Doslov Jiří Černý; Praha, Mladá fronta 1971. 226, [1] s.

Jeseň stredoveku. Ho
mo ludens.

Bratislava, Tatran.

Podzim středověku./Herfttstij der middeleeuwen.

překlad z němčiny Gabriela Veselá, pasáže z franc. Šárka Belisová; Jinočany, H + H 1999

Ve stínech zítřka. Diagnosa duševní choroby./In de schaduwen van morgen, 1935.

Přel. Antonín Šimek; Praha 1938.

Ve stínech zítřka. Diagnosa duševní choroby naší doby.

Přel. Antonín Šimek. 2. vyd. V Melantrichu 1. Jazykově a textově přehlédl a doslov napsal Josef Špičák; Praha, Melantrich 1970. 136 s.

HUIZINGA, Leonhard

    (1906 - 1980)

Adrián a Oliviér./Adriaan en Olivier, 1939.

Přel. Ella Kazdová; Praha 1948.

Žádná zpráva od táty./Geen nieuws van vader.

Přel. Ella Kazdová; Praha, DILIA 1965. 95 s.

nahoru/boven


I

ISACKER, Frans van Ženich mé duše (úryvek)./De bruidegom van mijn ziel, 1967. (frag.)

Přel. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 21, 1976, č. 5, s. 212 - 219.

ISTENDAEL, Geert van Belgický labyrint./Het Belgisch labyrint

překlad Jana Pellarová; Praha, Cinemax 1998

nahoru/boven


J

JONG, David Cornel de

    (1898 - 1963)

Starý přístav./Oude haven.

Přel. Emanuela Tilschová; Praha, Čin 1941. 568, [2] s.

JONG-KEESING, Elisabeth de

        (1911)

Privykaj svetu./Wennen aan de wereld, 1959.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Smena 1976.

nahoru/boven


K

KELK, Cornelius Jan

    (1901 - 1981)

Jan Steen./Jan Steen.

Přel. J. Votrubová-Koutecká; Praha, Symposion 1941.

Jan Steen.

Přel. J. Votrubová-Koutecká. 2. vyd.; Praha, Obelisk 1970. 237, [2] s.

Liška zametá stopu./De vos en zijn staart, 1939.

Přel. Lída Faltová. 1. vyd.; Havlíčkův Brod, Jiří Chvojka 1946.

KEULS, Yvonne

        (1931)

Matka Davida S., narozeného 3.července 1959./De moeder van David S., geb. 3 juli 1959, 1980.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Panorama 1990. 243 s.

Zpackaný život.

přel. Olga Krijtová; Praha, Allegro, 1993

KOMENSKÝ, Jan Ámos Polnice milostivého léta./Bazuine des genaden jaar voor de bohemische natie. Kampen, Roelaf Dircksz Worst 1632.

Přel. P. J. Chráska; Kutná Hora - Sedlec, A.M. Pevný 1945. 45 s.

Pozoun milostivého léta pro český národ. In: Jan Ámos Komenský: Vybrané spisy J.A. Svazek IV. Spisy historické a politické.

Přel. J. Polišenský a N. Mout; Praha, SPN 1972. S. 115 - 126.

KORTOOMS, Toon

        (1916)

Ať už doktor kouká mazat.../Laat de dokter maar opkrassen, 1980.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1985. 191 s.

Doktor to zařídí./Laat de dokter maar schuiven, 1975.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1981. 228 s.

Pomóóóc! Doktor se topí./Help! De dokter verzuipt, 1968.

Přel. Ella Kazdová. 1. vyd.; Praha, Vyšehrad 1978. 206, [2] s.

nahoru/boven


L

LAMPO, Hubert

        (1920)

Madona z Nedermunstru./Madonna van Nedermunster.

Přel. Kamila Šašková. Úvod Olga Krijtová; Světová lit., roč. 22, 1977, č. 2, s. 19 - 40.

Příchod Joachima Stillera./De komst van Joachim Stiller, 1960.

Přel. K. Follová. Doslov O. Krijtová; Praha, Odeon 1981.

LANCELOT Lancelot a Alexandrina. Středověká hra.

Upr. podle vlámštiny O. Fischer; Brno 1929.

LAST, Jef

    (1898 - 1972)

V zákopech u Madridu./Brieven uit Spanje. In de loopgraven voor Madrid.

Přel. L. Faltová; Praha, Družstevní práce 1937.

Zuiderské moře./Zuiderzee, 1934.

Přel. L. Faltová; Praha, Sfinx - Boh. Janda 1936.

LATEUR, Franciscus Petrus Maria viz STREUVELS, Stijn

 

LEIKER, Sjoerd

    (1914 - 1988)

Černý Jan./Zwarte Jan.

Přel. Jean Landré a Anna Králová. 1. vyd.; Praha, Karel Voleský 1946.

LENNEP, Jacob van

    (1802 - 1868)

Jenička Sedmihvězdá./De lotgevallen van Klaasje Zevenster, 1865.

Přel. V. P.; Tábor, Jan Nedvídek 1880. 421 s.

LOGGEM, Manuel van Pop-festival.

Přel. a úvod napsal Petr Podaný; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 4, s. 151 - 156.

LOO, Tessa de Dvojcata./De Tweeling.

Přel. Jana Pellarová-Irmannová; Eroika, Praha 2003, 396 stran.

Na vysokých podpatcích./Op hoge hakken. V: De meisjes van de suikerwerkfabriek, 1983.

Přel. a úvod naps. Monika Loderová; Svět. literatura, roč. 34, 1989, č. 5, s. 158 - 178.

Postel na nebesích./Een bed in de hemel.

Přel. Jana Pellarová-Irmannová; Eroika, Praha 2004, 128 stran.

LOON, Hendrik Willem van
Dějiny lidstva./Angl.: The Story of Mankind.

Z angl. přel. Č. Kočí. Dopl. J. Herben; Praha, B. Kočí 1929. 465 s.

Kam spěje lidstvo. (Znásobený člověk.)

Přel. J. Meisner. 1. vyd.; Praha 1931.

Kam spěje lidstvo. (Znásobený člověk.)

Přel. J. Meisner. 2. vyd.; Praha 1940.

Rembrandt. Jeho život a doba.

Přel. Ján Trachta; Bratislava, Slovenský spisovateľ 1958. 671 s.

Rembrandt. Tragedie prvního moderního člověka.

Přel. K. Nováček; Praha, Symposion (R. Škeřík) 1931. 333 s.

Rembrandt.

Přel. K. Nováček. 2. vyd.; Praha 1939.

Rembrandt. Tragedie prvního moderního člověka.

Přel. K. Nováček. 4. vyd.; Praha 1947.

Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka.

Z angl. přel. J. Zaorálek. 2. vyd.; Praha, NČSVU 1968. 255, [3] s.

Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka.

Z angl. přel. J Zaorálek. 3. vyd.; Praha, Obelisk. 245, [3] s.

Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka.

Z angl. přel. J. Zaorálek. 4. vyd.; Praha, Mladá fronta 1977. 298, [1] s.

Umění. Malířství, sochařství.

Přel. Z. Horká; Praha, V. Petr 1939. 602 s.

LULOFS Madelon H. Szekély-

    (1899 - 1958)

Guma klesá./Rubber, 1931.

Přel. Lída Faltová; Praha 1931.

Guma klesá.

Přel. Lída Faltová; Praha 1935.

Guma klesá.

Přel. Lída Faltová; Praha 1941.

Guma klesá.

Přel. Lída Faltová; Praha 1947.

Guma klesá.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha, Práce 1958. 230 s.

Guma klesá.

Přel. Lída Faltová. 3. upr. vyd.; Praha, Práce 1972. 267, [2] s.

Hladová výprava./De hongertocht.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1939. 315 s.

Jiný svět./De andere wereld, 1934.

Přel. Milada Šimsová; Praha, Kvádr 1946.

Kuli./Koelie, 1932.

Přel. J. Zlámal; Praha 1937.

Kuli.

Přel. J. Zlámal. 2. vyd.; Praha, Práce 1978.

Poslední podnik.

Přel. M. Šimsová. 1. vyd.; Šumperk 1946.

Veliký Tuvan./Van oerwoud tot plantage.

Přel. Milada Šimsová; Praha 1946.

nahoru/boven


M

MAANEN, W.G. van Rozsévač nepokojů./De onrustzaaier, 1954.

Přel. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 3, 1958, č. 6, s. 1.

MAERLANT, Jacob van viz/zie Vlámská lyrika

 

MAK, Geert Malé dějiny Amsterodamu./Een kleine geschiedenis van Amsterdam.

překlad Veronika Havlíková; Praha, Cinemax 1999.

MENDES, Bob Kusy lidí./Stukken van mensen.

překlad Petra Schürová; Praha, Cinemax 1998.

MEYER, Maurits de Vlámské pohádky./Vlaamse sprookjes.

překlad Petra Schürová; Praha, Cinemax 1997.

MICHIELS, Ivo

        (1923)

Záhrada medzi psom a vlkom./Een tuin tussen hond en wolf, 1979.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Tatran 1982.

MINNE, Richard viz/zie Vlámská lyrika

 

MOOR, Margriet de
Kreutzerova sonáta./Kreutzersonate.

eklad Magda de Bruin-Hüblová; Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka, 2003. 112 s.

Nejdřív šedá, potom bílá, potom modrá./Eerst grijs dan wit dan blauw.

překlad Magda de Bruin; Praha, Mladá fronta 2000.

MOUT, Nicolette (s Jos. Polišenským) Komenský v Amsterdamu.

1. vyd.; Praha, SPN 1970. 150 s.

MULISCH, Harry

        (1927)

Atentát./De aanslag, 1982.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Svoboda 1986. 180 s.

Co se stalo se seržantem Massurem?/Wat gebeurde er met sergeant Massuro? (V: Verhalen.)

Přel. Marta Nouzová a Jitka Hronová. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 3, s. 144 - 156.

Hranice./De grens. (V: Verhalen.)

Přel. Marta Nouzová a Jitka Hronová. Úvod O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 3, s. 156 - 167.

Kamenné svadobné lôžko./Het stenen bruidsbed, 1959.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Tatran 1968. 198 s.

Procedura./De Procedure.

přel. Veronika Havlíková; Praha, Mladá fronta 2001.

Siegfried./Siegfried.

přel. Veronika Havlíková; Praha, Mladá fronta 2003. 168 s.

MULTATULI

    (1820 - 1887)

Max Havelaar. Dražební řízení.../Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1860.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Svoboda 1947.

Max Havelaar neboli kávová burza nizozemské obchodní společnosti.

Přel. Mir. Drápal; Praha, Svoboda 1974. 250, [2] s.

Max Havelaar.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Slov. vydav. krásnej lit. 1960. 350 s.

Multatuli, to jest: mnoho jsem trpěl.

Čítanka Praha 1911.

O věrné lásce Saidjaha a Adindy./Saidja en Adinda, 1860.

Přel. J. Veselý. 2. vyd.; Praha 1931.

Příběh malého Waltra Pieterse./De geschiedenis van Woutertje Pieterse, 1862 - 1874.

Přel. Lída Faltová; Družstevní práce Praha 1932. 874, [2] s.

Příběh malého Waltra Pieterse.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd v SNKL; Praha, SNKL 1953. 522 s.

Příběh malého Waltra Pieterse.

Přel. L. Faltová. V SNKLU 2. vyd. Doslov Olga Krijtová; Praha, SNKLU 1963. 658 s.

Tu dobu vyplňuji myšlením. 21 autorových myšlenek./De tijd vul ik met het denken. (enkele van Multatuli´s Ideeen)

Přel. a úvod naps. O. Krijtová; Svět. literatura, roč. 32, 1987, č. 6, s. 202 - 210.

Výbor ze spisův, jež napsal .../Bloemlezing uit Multatuli´s werk.

Přel. a předml. napsala Krista Nevšímalová; Praha, Josef Pelcl 1903.

Wouterko Pieterse.

Přel. Júlia Májeková. Verše přebásnil Julian Turčány; Bratislava, SVLK 1954. 681 s.

MUSSCHE, Achilles

    (1896 - 1974)

Růže pro Rózu./Gedenksteen voor Rosa, 1961.

Přel. M. Drápal. 1. vyd.; Praha, Nakl. polit. liter. 1964. 221, [2] s.

nahoru/boven


N

NES-UILKENS, G. van Bergmančata./De Bergmannetjes, 1923.

Přel. Hannah Šimková; Praha, Nakl. Kalich 1937.

NEZNÁMÝ AUTOR Lancelot a Alexandrina.

Hra z rozhraní 14. a 15. stol. Praha, DILIA 1955. Pro loutkové jeviště upravil Jan Malík.

NOOTEBOOM, Cees Následující příběh./Het volgende verhaal

překlad Olga Krijtová; Praha, Mladá Fronta 1999.

Rituály./Rituelen.

překlad Veronika Havlíková; Praha, Prostor 1999.

nahoru/boven


O

OSTAIJEN, Paul van

    (1896 - 1928)

Tanec gnómů./Verzameld Werk. Poezie 1, 2.

Přel. Ivan Wernisch. Předmluva Olga Krijtová; Praha, Odeon 1990.

Malilinká hrací skříňka./uit Verzameld werk, 1974.

Přel a úvod napsal Ivan Wernisch; Svět. liter., roč. 33, 1988, č. 2, s. 184 - 201.

nahoru/boven


P

PALMEN, Connie Přátelství./De vriendschap.

překlad Magda de Bruin-Hüblová; Praha, Aurora 2000.

PRESSER Jacob

    (1899 - 1970)

Noc girondistů./De nacht der Girondijnen, 1957.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Doslov Josef Polišenský; Praha, SNKLU 1963. 85, [2] s.

nahoru/boven


R

RAES, Hugo
Benelux - vrcholná konjunktura. Šarmerův bankrot./uit Bankroet van een charmeur, 1967.

Přel. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 17, 1972, č. 2, s. 153 - 165.

REMOORTERE, Julien van

        (1930)

Hnízdo. Bezpečné, zasmrádlé hnízdo - Na okraji hnízda - Poslední z hnízda./Een veilig, stinkend nest, 1971. Op de rand van het nest, 1974. De laatste uit het nest, 1976.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Svoboda 1980. 483, [3] s.

Skoky vlaků.

Přel. Jana Červenková-Klímová. Úvod Olga Krijtová; Světová liter., roč. 22, 1977, č. 2, s. 40 - 44.

ROELANTS, Maurice

    (1895 - 1966)

Hráč jazzu./De jazzspeler, 1928.

Přel. M. Slíva; Praha 1933.

Vysněný život./Het leven dat we dromen.

Přel. R. Voříšek. 2. vyd.; Praha, Vyšehrad 1941.

ROLAND HOLST, Henriette

    (1869 - 1952)

Moliére. V: Chvilky, s. 136 - 139.

Přel. Miroslav Seifert; Praha 1922.

Vývoj společnosti a osvobození ženy.

Přel. Inonnis; Praha 1924.

Vznik dramatického umění. V: Chvilky, s. 160 - 166

Přel. A. Adalbert; Praha 1926.

ROOD, Wilhelmus Comenius and Low Countries.

Amsterdam, Van Gendt and Co. Praha 1970. Spoluvydavatel: Academia Praha. Abner Schram, New York.

ROOTHAERT, A.M.H.

    (1896 - 1967)

Nahý život./Doctor Vlimmen, 1936.

Přel. Milada Šimsová. 1. vyd.; Praha, Sfinx 1947.

ROST, Nico

    (1986 - 1967)

Goethe v Dachau./Goethe in Dachau, 1945.

Z 1. něm.vyd. Goethe in Dachau (přel. z hol. rukopisu) přel. Žofie Wagnerová. 1. vyd.; Praha - Brno, Mír 1950. 327, [2] s.

Goethe.

Přel. Ervín Mikula. Verše J.W. Goetheho, R.M. Rilkeho, K. Simonova, Grillparzera a Potgietera přel. Miro Procházka; Bratislava, Dukla 1949. 398, [1] s.

RUBINSTEIN, Renate
Už se stalo./Nee heb je.

překlad Jiřina Holeňová; Třebíč, Arca JiMfa 1999

RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, An

    (1910 - 1990)

Laviny nad vsí./Lawines razen, 1954.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, SNDK 1961. 144, [3] s.

RUUSBROEC, Jan van

    (1293 - 1381)

Blaženého... některé spisy./Bloemlezing uit Ruusbroec´s werk. V: Surius, El. ss. 81 - 123.

Přel. J. Deml; Praha 1915.

Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu.../Een spieghel der ewigher salichheit.

Olomouc 1946.

RUYSLINCK, Ward Demolice./uit de bundel De verliefde akela.

Přel. Hana Pločková. Úvod Olga Krijtová; Světová liter., roč. 22, 1977, č. 2, s. 17 - 19.

Recepce./uit de bundel De verliefde akela.

Přel. Hana Pločková. Úvod Olga Krijtová; Světová liter., roč. 22, 1977, č. 2, s. 13 - 17.

Sněžení./De sneeuwbui (uit De oeroude vijver, 1966).

Přel. a úvod napsal Petr Podaný; Svět. literatura, roč. 30, 1985, č. 4, s. 145 - 151.

nahoru/boven


S

SCHARTEN-ANTINK, Carl Theodorus en Margo
Spící Venuše. Život Giorgionův./De Groote Zorzi.

Přel. Miroslav Drápal. 1. vyd.; Praha, Odeon 1978. 308, [3] s.

SCHENDEL, Arthur van

    (1874 - 1946)

Fregata Johanna Maria./Het fregatschip Johanna Maria, 1930.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Ilustrace Vladimír Tesař; Praha, Český spisovatel 1959.

SCHMIDT, Annie M.G.

        (1911)

Krabička od zápalek; Dobromil cituplný. V: Třicet stříbrných klíčů./2 sprookjes uit: Heksen en zo, 1964.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Práce 1971.

Na Vystrkově./Waaidorp I. Waaidorp II.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Verše přebás. Ljuba Štíplová; Praha, Albatros 1985. 105 s.

Slečna Mici./Minoes.

překlad Jitka Růžičková; Praha, Albatros 1999

Viplala./Wiplala.

překlad kolektiv katedra germanistiky Masarykovy univerzity v Brně vedený Emy Máčelovou-Van den Broecke; Boskovice, Albert 1999

SNEL, Jan Chvála malých neřestí./Genieten mag!

překlad Jiřina Holeňová; Praha, LIKA KLUB 2000.

STAAL, Jan

        (1925)

Návrat do Varšavy./Terug naar Warschau, 1963.

Přel. Olga Krijtová; Praha, DILIA 1976. 104 s. (uvedeno v Brně)

STREUVELS, Stijn

    (1871 - 1969)

Cesta vede k domovu./Langs de wegen, 1902.

Přel. J. Plass; Blatná, Bratří Rimsové 1946.

Horúci život.

Přel. Eduard V. Tvarožek; Turč. Sv. Martin, Matica slovenská 1950. 65, [2] s.

Jaro./Lenteleven.

Přel. Robert Hořan; Praha, Kamila Neumannová Praha 1909.

Lniště./De Vlaschaard, 1907.

Přel. Lída Faltová; Praha, Družstevní práce 1942. 282 s.

Milování ve Flandřích./Minnehandel, 1903.

Přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1939.

Modré pole. (div. hra)/De Vlaschaard.

Přel. Jan Grmela; 1944.

Plavovlasá Alma./Alma met de vlassen haren.

Přel. František Kopečný; Olomouc, Lidové nakladatelství 1939. 160 s.

Velký most./De teleurgang van den Waterhoek, 1927.

Přel. Milada Šimsová; Praha, SLK 1943.

nahoru/boven


T

TEIRLINCK, Herman

    (1886 - 1947)

Autoportrét neboli poslední večeře./Zelfportret of het galgemaal, 1956.

Přel. a předml. napsala Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Odeon 1981. 213 s.

Maria Speermalieová./Maria Speermalie, 1940.

Přel. Lída Faltová. 1. vyd.; Praha, Družstevní práce 1947. 267 s.

TELLEGEN, Toon Veverčák a mravenec./Toen niemand iets te doen had.

překlad Jiřina Holeňová; Praha, Cinemax 1999.

TERLOUW, Jan

        (1931)

Sedem stupňov ku kráľovstvu./Koning van Katoren, 1971.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Mladé letá 1985. 181 s.

TIMMERMANS, Felix

    (1886 - 1947)

Adriaan Brouwer./Adriaan Brouwer.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Obelisk 1970. 109, [3] s.

Adriaan Brouwer./Adriaan Brouwer.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Tatran 1977. 117 s.

Brat František./De harp van St. Franciscus, 1932.

Z něm. přel. M. Lucký. 2. vyd.; Prešov 1947.

Bruegel Pieter.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Slovenský spisovateľ 1959. 289 s.

Delfíni./Anna-Marie, 1921.

Přel. Q. Palička; Praha 1934.

Delfíni./Anna-Marie, 1921.

Přel. An. Palička; Praha, Rudolf Schütz 1945.

Farář na kvetoucí vinici./De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt, 1922.

Brno 1938.

Ježíšek ve Flandřích./Het kindeke Jezus in Vlaanderen, 1917.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Albert 1939.

Krásné čtení o panně Symforose./De zeer schone uren van Juffrouw Symforoza, 1918.

Přel. O.F. Babler; Olomouc 1929.

Pallieter./Pallieter, 1916.

Přel. R.J. Vonka; Družstevní práce Praha 1927.

Pallieter.

Přel. R.J. Vonka. 2. vyd.; Praha, Družstevní práce 1940.

Petr Bruegel. Co jako vůně zavanulo z jeho díla./Peter Breughel, 1928.

Přel. R.J. Vonka; Praha 1934.

Petr Bruegel. Co jako vůně zavanulo z jeho díla.

Přel. R. J. Vonka; Praha 1940.

Petr Brueghel. Co jako vůně zavanulo z jeho díla.

Přel. R.J. Vonka 2. vyd.; Praha, Obelisk 1971. 279, [8] s.

Petr Bruegel. Dvě kapitoly.

Přel. R.J. Vonka; Přerov 1935.

Prosťáček boží./De harp van St. Franciscus, 1932.

Přel. Jaroslav Toman. Překlad veršů od Dostála Lutinova; Praha 1933

Prosťáček boží.

Přel. Jaroslav Toman; Praha, R. Škeřík 1942. 284 s.

Rodinná kronika./De familie Hernat, 1941.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Symposion 1943. 383 s.

Sedliacky žalm./Boerenpsalm, 1935.

Přel. Béla Fronc; Košice 1948.

Sedliacky žalm.

Přel. Vojtech Fronc + Viliam Turčány; Bratislava, Tatran 1970.

Selský žalm./Boerenpsalm, 1935.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Symposion 1938. 257 s.

Selský žalm.

Přel. R.J. Vonka; Praha 1940.

Selský žalm.

Přel. R.J. Vonka; Praha, Symposion 1941. 257 s.

Selský žalm.

Přel. R.J. Vonka; Praha 1948.

Vánoce ve Flandřích./Kerstfeest in Vlaanderen.

Přel. O. Fischer; Litomyšl 1931.

TOONDER, Marten Macíčkova dobrodružství./Tom Poes.

Přel. Blanka Svačinová; Časopis Punťa čísla 122 - 140, 4.12.41 - 13.8.1942.

nahoru/boven


V

VANDELOO, Jos

        (1925)

Nebezpečí./Het gevaar, 1960.

Přel. A. Navrátil. 1. vyd.; Praha, Práce 1974. 79, [1] s.

VANDERBERGHE, Paul Hoši, dívky a psi.

Z franc. přel. Antonín Bernášek; Praha, DILIA 1967. 136 l.

VEEN, Adriaan van der

        (1916)

Divoká oslava./Het wilde feest, 1953.

Přel. Josef Jebavý. 1. vyd. Doslov napsala Olga Krijtová; Praha, SNKLU 1960. 154 s.

VELDE, Theodor Hendrik van de Dokonalé manželství.

Z něm. přel. Ludvík Hosek. 1. vyd.; Praha, Avicenum 1972. 254, [1] s.

VERKIJK, Dick Od pancéřové pěsti k pancéřové vestě./Van pantservuist tot pantservest.

přel Petra Schürová; Brno, Doplněk 2002.

VERMEYLEN, Augustus

    (1872 - 1945)

Věčný Žid./De wandelende Jood, 1906.

Přel. Otokar Fischer; Praha, R. Škeřík 1926. 170 s.

VESTDIJK, Simon

    (1898 - 1971)

El Greco, malíř absolutna./Het vijfde zegel, 1937.

Přel. Lída Faltová; Praha, Symposium 1939.

El Greco. Malíř absolutna.

Přel. Lída Faltová. 2. vyd.; Praha, Obelisk 1969. 311, [4] s.

Irské noci./Ierse nachten, 1946.

Přel. František Holešovský. 1. vyd.; Brno, Mír 1948.

Piata pečať.

Přel. Júlia Májeková; Bratislava, Slov. spisovateľ 1961. 395 s.

Puritáni a piráti./Puriteinen en piraten, 1947.

Přel. Jiří Elman a Vl. Farský. 1. vyd.; Praha, Odeon 1977. 360 [3] s.

VILSEN, Luc Joanna. (div. hra)/Joanna of de triomf van de democratie.

Přel. Olga Krijtová; DILIA Praha 1978.

VLÁMSKÁ LYRIKA - Vybrali, uspořádali a předmluvou opatřili Charles a Yvonne Duckertsovi. Výbor. (Quido Gezelle, Maurice Gilliams, Raymond Herreman, Richard Minne, Jacob van Maerlant, Jan van Nijlen, Paul van Ostayen, Karel van de Woestijne.)

Z franc. překl. s přihlédnutím k vlámským originálům přel. Jindřich Pokorný. 1. vyd.; Praha, SNKLU 1963. 225 [6] s.

VORSTENBOSCH, Ton Mata Hari./Mata Hari.

Přel. Olga Krijtová; Praha, DILIA 1983.

VRIES, Anne de

    (1904 - 1964)

Radost pro všechny.

Z něm. přel. Zd. Svoboda; Praha, ÚCN 1971. 103, [2] s.

Slunce chudých./Bartje, 1935.

Přel. Ella Kazdová; Praha, ELK 1947. 225, [1] s.

Slunce chudých.

Přel. E. Kazdová. 2. vyd.; Praha, Vyšehrad 1977. 201, [2] s.

VRIES, Dolf de

        (1937)

Já vám fakt uteču./...ik loop weg, hoor, 1981.

Přel. Jaroslava Znamenaná. 1. vyd.; Praha, Albatros 1988. 93 s.

VRIES, Theun de

    (1907 - 2005)

Anna Caspariová./Anna Casparii of het heimwee, 1952.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Svoboda 1973.

Bij vlky, pastýři./Sla de wolven, herder! 1946.

Přel. Jan Hruška; Praha, Vyšehrad 1952.

Dívka s rudými vlasy./Het meisje met het rode haar, 1956.

Přel. Olga Krijtová; Praha, SNPL 1959.

Dívka s rudými vlasy.

Přel. Olga Krijtová. 2. vyd.; Praha, SNPL 1962.

Haydnova hlava./Het hoofd van Haydn, 1988.

Přel. Olga Krijtová; Praha, Odeon 1990.

Kardinálske moteto./Het motet voor de kardinaal.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Tatran 1966. 265 s.

Křest ohněm (trilogie)./De Vuurdoop. Een spook waart door Europa, 1948 - 54.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, SNPL 1964. 787, [3] s.

Pan mezi lidmi - Svatební píseň pro Swaantji./Pan onder de mensen, 1954. Bruilofstlied voor Swaantje, 1956.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, SNKLHU 1960. 496, [2] s.

Rembrandt./Rembrandt, 1931.

Přel. Fr. Heller; Praha, Jan Naňka 1938.

Skřeti v podsvětí./De moergrobben, 1965.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Odeon 1984. 410 s.

Strašidlo obchádza Europu./Een spook waart door Europe.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Práca 1950. 484 s.

Svadobná pieseň pre Swaantje./Bruilofslied voor Swaantje.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Slov. spisovateľ 1963. 125 s.

Svoboda chodí v rudém šatě./De vrijheid gaat in ´t rood gekleed, 1946.

Přel. Marie Polívková. 1. vyd.; Praha, Sfinx 1948. 269, [1] s.

Vincent v Haagu./Vincent in Den Haag, 1972.

Přel. Blanka Pešinová. 1. vyd.; Praha, Melantrich 1975. 178, [1] s.

Ženojed./De vrouweneter, 1976.

Přel. Olga Krijtová. 1. vyd.; Praha, Lidové nakladatelství 1981. 252 s.

nahoru/boven


W

WALSCHAP, Gerard

    (1898 - 1989)

Adelaidin hřích./Adelaide, 1929.

Přel. A. Kraus. 1. vyd.; Praha 1947.

Člověk dobré vůle./Een mensch van goeden wil, 1936.

Přel. Lída Faltová; Praha, ELK 1940.

Dítě./Het kind, een verhaal, 1939.

Přel. Václav Renč; Praha, Literární a umělecký klub 1941.

WETERING, Janwillem van de

        (1931)

Cudzinec v Amsterdame./Angl.: Outsider in Amsterdam, Boston 1975.

Z angl. přel. Michal Breznický. 1. vyd.; Smena, MF, NV 1981. 202 s.

Masakr v Maine./Het werkbezoek.

Z angl. přel. Jaroslav Kořán. 1. vyd.; Praha, MF 1985. 180 s.

Mŕtvy z hrádze./Angl.: The Corpse on the Dike.

Z angl. přel. Michal Breznický. 1. vyd.; Bratislava, Smena 1979. 190 s.

Prázdné zrcadlo./Angl.: The Empty Mirror, Boston 1974.

Z angl. přel. Jana Dvořáková. 1. vyd.; Praha, GEMMA 89 1991. 117 s.

WINKLER, Johan
Prídem vám pomôcť, pán doktor./Ik kom U helpen, doktor.

Přel. Júlia Májeková. 1. vyd.; Bratislava, Mladé letá 1970. 175 s.

WINTER, Leon de Hoffmanův hlad./Hoffman´s honger.

překlad Ruben Pellar; Praha, Rybka publishers 2000.

WOLKERS, Jan
Model./Alle verhalen van Jan Wolkers.

překlad Veronika Havlíková; Praha, Aurora 1997

Osmá morová rána. Vosy./De achtste plaag. Wespen. (uit: De hond met de blauwe tong) 1964.

Přel. a úvod naps. Olga Krijtová; Svět. literatura, roč. 12, 1967, č. 3, s. 70 - 82.

nahoru/boven


Z

ZIELENS, Lode

    (1901 - 1944)

Žlutá růže./De gele roos, 1933.

Přel. Lída Faltová; Praha, L. Mazač 1936.

nahoru/boven


Chybí zde něco? Napište nám!